0722-22 65 95 info@tryggpark.se
Välj en sida

Skyltförklaring

Generella begrepp

Röda dagar

Följande dagar räknas som röda dagar

 • Alla söndagar
 • Nyårsdagen
 • Trettondag jul
 • Första maj
 • Långfredag
 • Påskdagen
 • Annandag påsk
 • Kristi himmelsfärdsdag
 • Nationaldagen
 • Midsommardagen
 • Alla helgons dag
 • Juldagen

Övrig tid

All tid eller alla klockslag som inte är angivna på skylten.

Därefter

All parkeringstid utöver den angivna tillåtna parkeringstiden på skylten.

Besökande

En person som inte bor i närområdet där parkeringen ligger.

Parkering tillåten

Parkering tillåten högst 24 timmar

 • Helgfria vardagar, dygnet runt
 • All övrig tid gäller fri parkering

Förklaring: En P skylt utan tilläggstavla innebär fri parkering i högst 24 timmar helgfria vardagar med det menas att man har 24 timmar att parkera, under röda dagar och dag innan röd dag dras ingen av dessa timmar av.

Parkering tillåten högst 2 timmar

 • Dygnet runt, alla dagar

Förklaring: Tilläggstavlan anger en tidsbegränsning på 2 timmar, eftersom det inte finns något klockslag angivet gäller det alla dagar, dygnet runt.

Parkering tillåten högst 2 timmar

 • Kl. 08-20 helgfria vardagar
 • All övrig tid gäller fri parkering

Förklaring: När ett klockslag anges så gäller skylten med tilläggstavlan endast mellan de angivna klockslagen i skylten.

Parkering tillåten högst 1 tim

 • Kl. 06-18 helgfria vardagar
 • Kl. (08-16) lördagar och dagar före röd dag
 • Kl. 10-14 söndagar och röda dagar
 • All övrig tid gäller fri parkering

Parkering tillåten högst 3 tim

 • Tillägg: Parkering tillåten högst 2tim helgfria vardagar
 • Kl. 08-20 högst 2 tim parkering helgfria vardagar
 • All övrig tid gäller parkering högst 3 tim

Parkering tillåten högst 2 tim

 • Tillägg: Parkering tillåten högst 1 tim, 06-18 helgfria vardagar, 08-16 dagar före röd dag, 10-14 röda dagar
 • Kl. 06-18 parkering högst 1 tim helgfria vardagar
 • Kl. 08-16 parkering högst 1 tim lördagar och dagar före röd dag
 • Kl. 10-14 parkering högst 1 tim söndagar och röd dagar
 • All övrig tid gäller parkering högst 2 tim

Parkering tillåten högst 3/2/1 tim

 • Tillägg: Parkering tillåten högst 3 tim 06-18 helgfria vardagar, 2 tim 08-16 dagar före röd dag, 1 tim 10-14 röda dagar
 • Kl. 06-18 parkering högst 3 tim helgfria vardagar
 • Kl. 08-16 parkering högst 2 tim lördagar och dagar före röd dag
 • Kl. 10-14 parkering högst 1 tim söndagar och röd dagar
 • All övrig tid gäller fri parkering

Parkering tillåten högst 3/2/1 tim

 • Tillägg: Parkering tillåten högst 3 tim 06-18 helgfria vardagar, 2 tim 08-16 dagar före röd dag, 1 tim 10-14 röda dagar
 • Kl. 06-18 parkering högst 3 tim helgfria vardagar
 • Kl. 08-16 parkering högst 2 tim lördagar och dagar före röd dag
 • Kl. 10-14 parkering högst 1 tim söndagar och röd dagar
 • All övrig tid gäller parkering högst 3 tim

Avgift

Parkering tillåten, avgift skall erläggas för parkeringen

 • Dygnet runt, alla dagar

Notera: Båda skyltar är lika giltiga och betyder samma sak.

Parkering tillåten, avgift skall erläggas för parkeringen

 • Kl. 20-08 helgfria vardagar skall avgift erläggas
 • All övrig tid gäller fri parkering

Parkering tillåten, avgift skall erläggas för parkeringen

 • Kl. 20-08 alla dagar skall avgift erläggas
 • All övrig tid gäller fri parkering

Parkering tillåten, avgift skall erläggas för parkeringen

 • Kl. 06-18 helgfria vardagar skall avgift erläggas
 • Kl. 08-16 lördagar och dagar före röd dag
 • Kl. 10-14 söndagar och röda dagar
 • All övrig tid gäller fri parkering

Parkeringsskiva

Parkering tillåten högst 2 tim, p-skiva erfordras

 • Alla dagar, dygnet runt

Notera: Båda skyltarna är lika giltiga och betyder samma sak, den ena skylten är textad och den andra angiver bestämelserna med symbolen för p-skiva

Parkering tillåten högst 2 tim, p-skiva erfordras

 • Kl. 08-20 helgfria vardagar
 • All övrig tid gäller fri parkering

Parkering tillåten högst 2 tim, p-skiva erfordras

 • Kl. 08-20 alla dagar
 • All övrig tid gäller fri parkering

Parkering tillåten högst 1 tim, parkeringsskiva erfordras

 • Kl. 06-18 helgfria vardagar
 • Kl. 08-16 lördagar och dagar före röd dag
 • Kl. 10-14 alla söndagar och röda dagar
 • All övrig tid gäller fri parkering

Parkering tillåten högst 1 tim, parkeringsskiva erfordras

 • Tillägg: Övrig tid avgift
 • Kl. 06-18 helgfria vardagar
 • Kl. 08-16 lördagar och dagar före röd dag
 • Kl. 10-14 alla söndagar och röda dagar
 • All övrig tid skall avgift erläggas för parkeringen

Övrig tid: Med övrig tid räknas all tid som inte är angiven i skylten, i det här fallet

 • Kl. 18-06 helgfria vardagar
 • Kl. 16-08 lördagar och dagar före röd dag
 • Kl. 14-10 alla söndagar och röda dagar
 • Dessa tider ska avgift erläggas

Notera: Parkering högst 1 tim under de angivna klockslagen!