0722-22 65 95 info@tryggpark.se
Välj en sida

Bestrida Kontrollavgifter

Vänligen se över dessa punkter INNAN ni bestrider då de är anledningar som inte är skäl att avskriva ärendet.

Under pågående överklagning tas inga påminnelseavgifter ut tills annat anges skriftligen.

För att helt undvika påminnelseavgifter gör din bestridan inom 3 veckor från utfärdandet av kontrollavgiften.

Får vem som helst utfärda kontrollavgifter? Jag fick böter av någon från som jobbade i en butik!

– Markägaren kan själv utfärda kontrollavgifter på sitt område och även anlita ombud så som oss eller annan personal som kan utfärda kontrollavgifter i hans ställe, kravet är att de ska ha en lämplig utbildning och utfärdandet ska följa LKOP.

Fordonet stod inte i vägen.

– Fordon måste parkeras ansvarsfullt på avsedda platser. Det finns brandrisker, lekande barn, sopning/snöröjning, terräng ej avsedd för parkering m.m. Ett fordon som är parkerat på en ej skyltat/markerad plats står nästan alltid i vägen för någon eller något.

Bilen kunde inte flyttas på grund av fel på bilen.

– Vi kan inte ge ett fordon tillstånd att stå eftersom det inte är vår mark. Markägaren måste ge sitt tillstånd för fordonet, finns inget sådant och fordonet står fel så att de strider det mot gällande regler kan en kontrollavgift/parkeringsbot kan tas ut.

Jag blev försenad / det tog längre tid än vanligt.

– Vi har som policy att ge extra tid på nyligen utgångna parkeringsskivor, parkeringsbiljetter och all tidsbegränsad parkering, om inte kunden(markägaren) önskar annat. All övrig olovlig parkering ges ingen extra tid.

Fordonet stod endast i x minuter

– Har fordonet fått en kontrollavgift/parkeringsbot har det redan varit parkerat på platsen för länge. Fordonet måste följa gällande regler, parkeringsvakterna bevakar alla fordon som gör fel, de kan inte veta hur länge ni kommer vara parkerade på samma plats eller vad ni gör. Följer man reglerna blir det bättre för alla parter.

Förstod inte skyltningen / det var ett ärligt misstag / försökt göra rätt.

– Vi försöker göra skyltning och reglerna så tydliga som möjligt. Förstår man inte skyltning eller råkar ställa sig på fel sida skylten eller liknade är det tyvärr på eget ansvar. Att betala eller ställa in en parkeringsskiva och parkera på någons förhyrda parkeringsplats skapar ju problem oavsett.

Biljetten/tillståndet/parkeringsskiva hade fallit ner på stolen/golvet eller en del var är läsbar.

– Hela biljetten, hela parkeringstillståndet behöver var fullt synligt då det finns olika typer serienummer, maskinnummer, giltighetstider o s v. Parkeringsskivan måste det gå att läsa av en ankomsttid på. Försök att ha för vana att när man lämnar fordonet att man själv kan läsa på biljetten/tillståndet/parkeringsskivan från utsidan, eftersom dessa har en tendens att trilla in under vindrutan så det inte går att läsa av.

Ställde p-skivan fel. Varför ska man få böter på en gratis parkering ?

– Vi bestämmer inte reglerna, vi ser till att reglerna efterföljs. Parkeringsskivan är det bästa alternativet till att se till att parkeringstiden följs, parkeringen inte missbrukas av utomstående samt att det ökar omsättningen av fordon på parkeringen så inte samma fordon står där hela tiden. Parkeringsskivan fungerar dessutom på många platser istället för avgiftsparkering.