0722-22 65 95 info@tryggpark.se
Välj en sida

Policy

Företagspolicy

 • Fokus på välgörande ändamål
 • Kollektiv avtal för all personal
 • Vi betalar löner enligt kollektiv avtal
 • Vi betalar alla sociala avgifter
 • Vi ska ständigt jobba för att utvecklas och alltid vara marknadsledande.

Kunder

 • Erbjuda kunder kostnadsfri parkeringsövervakning och skyltning
 • Våra kunder ska vara nöjda till 100%.
 • Bevakning av området ska ske tryggt, tyst och säkert.
 • Anpassa och skräddarsy våra tjänster till våra kunders behov till fullo.
 • Tillgodose högsta kvalitet för alla våra tjänster inom parkering
 • Ha de bästa medarbetarna som finns för att säkerställa den bästa möjliga kvalitén och servicen
 • Inte låsa upp kunder i kontrakt med bindningstider.

Säkerhet

Alla hot, allt våld och all skadegörelse mot Trygg Park, dess personal och kunder polisanmäls och rapporteras till ansvariga för området.

Trygg Park har total nolltolerans mot hot och våld

Miljö

Vi ska ha miljön i fokus, vår fordonsflotta består av miljövänliga fordon och arbetar för att ha så liten påverkan på miljön som möjligt.

Vår fordonsflotta består 100% av fordon som drivs på el, mycket av elen är producerad med egentillverkad solenergi.

Parkeringspolicy

Vi informerar i första hand

Ser parkeringsvakten en felparkering med föraren närvarande skall vakten först informera att fordonet står i strid med gällande regler

föraren har då möjlighet att parkera om, står fordonet fortfarande fel efter den muntliga varningen eller om det inte finns någon förare närvarande kan en kontrollavgift börja skrivas.

Enkelt och begripligt

Vi skyltar tydligt med parkeringsskyltar som så många som möjligt ska kunna förstå och följa

Vi har byggt upp vår hemsida för att kunna ge svar på frågor, tips om hur man ska parkera och även en skyltförklaring för att folk ska undvika få onödiga böter.

 • Klicka här för att få information på hur man läser och förstår parkeringsskyltar
 • Klicka här för att få svar på de vanligaste frågorna.
 • Klicka här för att se vanliga fel folk brukar göra och hur man kan göra för att undvika dom