0722-22 65 95 info@tryggpark.se
Välj en sida

Vanliga Frågor & Svar

Generella frågor

Utförande

Vad är det för skillnad på gatumark och tomtmark?

– Gatumark är offentlig mark som oftast tillhör kommunen. De flesta gatorna räknas till gatumark och de flesta parkeringarna som går längst vägen främst i centrala stadskärnor. Polisen och kommunal parkeringsvakter sköter dessa. Reglerna som används inom gatumark fungerar annorlunda från de som gäller på tomtmark.

Tomtmark är enkelt förklarat privat mark, det är en privat person, förening eller företag som äger marken och förvaltar området. För parkering innebär det att en markägare kan bestämma vilka parkeringsregler som helst så länge den håller sig inom ramarna för LKOP.

Hur lappar ni? Vad gäller?

– När parkeringsvakten ser ett fordon som strider mot gällande regler och bestämmelser så finns det beroende vilken regel fordonet bryter mot en bevakningstid, notera att parkering där stannandeförbud råder och parkeringsplatser för rörelsehindrade inte har sådan, samt kan tiden variera enligt kundens(markägarens) önskemål.

Trygg Park har som policy att parkeringsvakten först ska informera och varna föraren ifall denne är närvarande om att denne står i strid mot gällande regler. Om fordonet fortfarande är felparkerat efter den muntliga varningen eller om ingen förare finns närvarande kan en kontrollavgift/parkeringsbot tas ut.

När parkeringsvakten har börjat skriva kontrollavgiften/parkeringsboten har tiden ”bevakningstiden” gått ut och boten är giltig, boten fästs sedan vid fordonet eller ges till föraren av fordonet. Om föraren kommer till bilen under tiden som boten skrivs är det alltså för sent.

Bevakningstider

Hur länge väntar ni innan ni lappar?

Nedan är vår policy på bevakningstid, enskilda markägare kan höja eller sänka tider så dessa kanske inte stämmer på alla parkeringar.

0 minuter

 • 01 Stannat/parkerat i parkeringsplats för rörelsehindrade utan giltigt särskilt tillstånd eller ej avläsbart tillstånd
 • 02 Parkerad på plats där stannande är förbudet
 • 03 Förbud att parkera
 • 05 Ej parkerad inom markerad/skyltad plats
 • 09 Parkerad i förhyrd/reserverad parkeringsplats
 • 13 Parkerad i parkeringsplats reserverad för särskilt fordonsslag
 • 99 Övrig orsak enligt anteckningar på kontrollavgiften/parkeringsboten

5 minuter

 • 06 Fler än en avläsbar parkeringsskiva
 • 07 Giltig parkeringsbiljett saknas/ej fullt avläsbar
 • 08 Giltigt parkeringstillstånd saknas/ej fullt avläsbart
 • 10 Parkerad i parkeringsplats endast för besökande
 • 11 Parkerad i reserverad outhyrd parkeringsplats
 • 14 Parkeringsavgift ej erlagd
 • 17 Parkeringsskiva saknas/ej fullt avläsbar
 • 18 Parkeringsskivan utgången/felinställd (vid parkering längre än 10 minuter från den utgångna parkeringstiden)
 • 99 Övrig orsak enligt anteckningar på kontrollavgiften/parkeringsboten

10 minuter

 • 04 Förbud att parkera – på parkeringsförbud område
 • 12 Parkerad längre än tillåten parkeringstid
 • 15 Parkeringsbiljetten felvänd/ej avläsbar
 • 16 Parkeringsbiljetten utgången
 • 18 Parkeringsskivan utgången/felinställd (vid precis utgången)
 • 19 Parkeringstiden utgången
 • 99 Övrig orsak enligt anteckningar på kontrollavgiften/parkeringsboten

Kontrollavgifter

Vad händer om jag inte betalar kontrollavgiften?

– Om 10 dagar efter utfärdandet inte kontrollavgiften har betalats in, skickas en kostnadsfri påminnelse ut till fordonets ägare, detta då kontrollavgiften kanske inte suttit kvar på fordonet tills föraren kommit. Efter det har man 10 dagar till på sig att antigen göra en bestridan eller betala in avgiften innan extra avgifter kan tillkomma, efter 10 dagar skickas en påminnelse ut med en påminnelseavgift. Betalas inte heller den eller görs en bestridan inom 10 dagar så skickas ärendet iväg till ett inkassoföretag som tar ut en inkassoavgift.

Hur många kontrollavgifter kan man få på samma fordon hur ofta kan man få dom?

– 5st kontrollavgifter, man kan få en per kalenderdygn med minst 6 timmars mellanrum för samma parkering.

Ex:

Får man en kontrollavgift 1a januari kl 20:00, riskerar man alltså nästa kontrollavgift till 2a januari kl 02:00.

Får man en kontrollavgift 1a januari kl 14:00, riskerar man alltså nästa kontrollavgift 2a januari kl 00:00.

Detta gäller om fordonet står kvar på samma parkering och bryter mot gällande parkeringsregler.

Står fordonet ej kvar på samma parkering kan fordonet få obegränsat med kontrollavgifter en per dag, per parkering.

Vad händer med en bil eller ett fordon som fått fler än 5 parkeringsböter eller kontrollavgifter?

Efter samma fordon fått 5 kontrollavgifter på samma parkering har Trygg Park som policy att meddela markägaren om att det har en felparkerad bil som länge stått på dennes område. Sedan beror det oftast hur och var fordonet står och vilket skick fordonet är i. Markägaren bestämmer ifall en bortforsling ska genomföras och i så fall när. Trygg Parks policy är att efter 5e kontrollavgift skicka ett brev till ägaren för fordonet som meddela att fordonet står i strid med gällande regler och riskerar bortforslas på ägarens bekostnad. Nästa steg är att Trygg Park skickar en hemställning av fordonet till kommunen, kommunen inspekterar fordonet och ger en uppmaning att flytta fordonet inom ett visst antal dagar, görs inte detta hämtar kommunen fordonet och ställer fordonet på en uppställningsplats.

Hur lång tid processen tar beror på många faktorer, oftast beror det på hur kommunen jobbar. I vissa kommuner hämtar dom inte fordon alls om dom inte bedöms som farlig farliga för allmänheten eller miljön.

Notera att utbrända fordon eller skrotfärdiga fordon brukar kunna hämtas tidigare och Trygg Parks policy är att skicka information till markägaren omgående när sådana fordon påträffas.

Bötfäller ni utländska registrerade fordon? Vad händer om man inte betalar p-boten?

Ja, vi utfärdar kontrollavgifter på alla fordon som bryter mot gällande regler oavsett var dom är registrerade.

Betalar man inte kontrollavgiften inom en månad skickar vi ärendet vidare till ett inkassoföretag.

Hur betalar man in kontrollavgiften?

Det finns 2st sätt att betala in kontrollavgiften, antigen gör man en banköverföring med avgiften till PlusGiro kontot nedan eller ännu lättare göra en swish överföring till numret nedan med avgiften angivet på kontrollavgiften.

 • PlusGiro 80 29 90 -2
 • Swish 123 682 552 5

Hur gör man ifall man har tappat bort kontrollavgiften?

Man kan ringa eller e-posta till oss och uppge sitt registreringsnummer så får ni svar inom en arbetsdag, alternativt kan man invänta första påminnelsen som är avgiftsfri.

 • info@tryggpark.se
 • 0722 22 65 95

Fordon

Husbil

Får jag stå med min husbil så överhänget står över rutan om jag får plats med hjulen innanför?

Nej, så vida inte markägare godkänner detta på parkeringen ifråga. Man kan ju tycka att backar man in sin husbil så att den står över t ex. en gräsmatta med överhänget att den inte står ivägen för någon. Men det finns två problem med det det ena är gräsmattan inte kan bli klippt då och det andra att gräsmattan kan tillhöra kommunen eller en annan markägare.

Moped och mopedbil

Måste jag använda p-skiva eller köpa p-biljett på min moped?

Beror på vad du har för moped, moped klass I och mopedbilar har samma regler som personbilar och andra motorfordon, klass II räknas som cyklar och ska då parkeras i första hand i cykelställningar.

Får jag parkera min moped i cykelställning?

Beror på vad du har för moped, moped klass I och mopedbilar har samma regler som personbilar och andra motorfordon, klass II räknas som cyklar och får parkeras i cykelställningar, moped klass I får inte parkeras i cykelställningar.

Motorcykel / Fyrhjuling

Tryck här för tips hur ska parkera din motorcykel

Måste jag ha P-skiva eller p-biljett på MC/fyrhjuling och liknade?

– Ja, Alla fordon som står på markerad parkeringsplats där t ex p-skiva råder ska ha en giltig p-skiva läsbar på fordonet. Finns vissa undantag hos vissa kommuner och enskilda tomtmarker, dock så ska man alltid följa skyltningen ifall man är osäker. Vid osäkerhet ring 0722-22 65 95 eller parkera ”lagligt”.

Kan man ställa två eller fler motorcyklar på samma parkeringsplats?

– Ja, vi har en policy som säger, betalar man för platsen så gäller det för alla fordon på platsen så länge man står parkerade inom en markerad plats. Notera att markägaren bestämmer och kanske inte tillåter det, notera även att de allra flesta P-bolagen inte tillåter detta. Vid osäkerhet ring 0722-22 65 95 eller parkera ”lagligt”

Vad händer om jag sätter en p-skiva eller p-biljett på min motorcykel och p-skivan/p-biljetten blir stulen?

– Tyvärr går det inte veta att fordonet då var parkerat lagligt. Det man kan göra är att ringa (0722-22 65 95) till oss och uppge sitt reg nummer och parkeringen där man tänker stå, på många platser finns det parkering för motorcyklar som ej erfordar avgift eller p-skiva.

Får jag parkera min MC i cykelställning?

– Motorcyklar får ej parkeras i cykelställningar om inte markägaren tilllåter det.

Vad räknar ni som fyrhjuling?

– Vi går såklart på vad fyrhjuling är registrerad som, vilket kan vara MC, moped eller annat. Vanligast är dock att de är registrerade som MC för att köras på vanlig väg. Därför får de ställas på MC parkeringar om så är fallet.

Lastbil

Är det okej att ta flera rutor om jag ska parkera min lastbil?

Nej, är rutorna för små för lastbilen är parkeringen inte anpassad för lastbilar och man får tyvärr hitta en annan parkering eller riskera få en kontrollavgift

Var ska jag stå med min tunga lastbil?

Parkering längs gatan eller parkeringar som inte begränsar platser med rutor som är för små för din lastbil, notera att i vissa kommuner får inte tunga lastbilar parkera i bostadsområden samt kontrollera att det inte är skyltat med lastbilsförbud in på parkeringen

Varför får jag inte stå med min skåpbil på en personbilsparkering?

Detta gäller endast ifall parkeringen är skyltat med en symbol för personbil, de flesta skåpbilar är registrerade som lastbilar. Det kan finnas många anledningar till varför markägaren vill ha det så, en anledning är att de vill ha bort ”arbetsfordon” från deras gästparkering som står där varje kväll, en annan vanlig anledning är att de vill ha bort större fordon från sina parkeringar.

Personbil / Allmänna fordonsfrågor

Vad gör man om någon står min förhyrda parkeringsplats?

Man ska då ringa in till oss så ordnar vi en fri parkeringsplats åt er, fordonet som står olovligt på er plats får en kontrollavgift. Det är viktigt man uppger alla uppgifter vi frågar om. Man får valfritt uppge om vill ha återkoppling om ärendet.

Om det inte finns lediga parkeringsplatser kan man då parkera på gården eller på andra platser som inte är markerade om man inte står i vägen?

Nej, då får man hitta en parkeringsplats längre bort.

Släpvagn / Husvagn

Hur ska jag parkera med min dragbil och släp?

Om det inte går att ställa hela fordonsepikaget rakt i 2 st parkeringsplatser så måste släpet kopplas isär och parkeras på egen plats. Släpet måste följa reglerna som ges på skyltarna till exempel avgift eller P-skiva.

Hur ska jag betala parkeringsavgift för släpet?

På parkeringar med SMS-biljett så är det bara uppge reg nummer som på vilket fordon som helst, på parkering som kräver vanlig p-biljett fästs den någonstans på släpet vårt tips att sätta det vid reg. skylten.

Lastning och lossning

Hur länge får man lasta utanför sin port?

Vi rekommenderar starkt att följer våra råd hur man ska lasta och lossa på bäst sätt.

Trygg Parks policy är att man har 10 min under aktiv lastning och lossning av skrymmande last, med skrymmande last menas odelbar, tung last eller en stor mängd gods. En kasse med matvaror godtags inte, men däremot 3 kassar med matvaror eller liknade godtags. Man förlänger tiden med 10min för varje gång man hämtar eller lämnar gods vid fordonet. Notera att markägaren och enskilda tomtmarker kan frångå policyn och kan antigen höja eller sänka tiden att lasta och lossa.

Hur ska jag lasta och lossa?

Lastning och lossning skall ske ansvarsfullt, man ska försöka att ställa sig på en plats där man inte står i vägen och man ska försöka alltid ha uppsikt av fordonet ifall det behöver flyttas. Man får inte stå på gräs eller blockera brandgator och på annat sätt stå i vägen för utryckningsfordon.

Får jag lasta och lossa var jag vill?

– Nej, du får inte lasta och lossa på följande platser.

 • Parkeringsplatser för rörelsehindrade (sk. Handikapp platser)
 • Platser där stannandeförbud råder
 • Om du står i vägen för utryckningsfordon eller övrig trafik
 • Platser som är skyltade med ett specifikt p-förbud (inte områdes p-förbud)
 • Brandvägar / Räddningsvägar
 • Privata förhyrda / tillståndsparkering utan tillstånd
 • Avgiftsparkeringar utan att betala
 • Parkeringar på platser specifikt för ett visst fordonsslag med fel fordon (ex lastbil eller MC)
 • Avlämningsplatser
 • Taxiplatser

Hur ska jag göra om jag flyttar?

– Försök att ta reda på information om rutiner eller ta kontakt med markägaren, hyresvärden eller föreningen, ibland kan man få ett flyttillstånd det är även bra för omgivningen att veta att det kommer pågå en flytt. Vidare gäller samma regler som innan, 10min under aktiv lastning. Man får alltså inte lämna fordonet utan aktivitet för mer än 10min. Vid en bra flytt så springer man upp och ner med det färdig packade godset då lämnar man inte fordonet mer än några minuter. Misstaget många gör är att de börjar packa upp sakerna innan de flyttar fordonet till en laglig parkering

Parkering

Parkeringsbiljett

Hur lång tid har jag på mig att köpa en biljett efter jag parkerat?

Vi har som policy att vi väntar 5 minuter, dock kan bevakningstiden vara högre eller lägre om markägaren önskar det.

Jag har inga mynt och maskinen tar inte kort, vad gör jag?

I det flesta fallen går det att ringa oss så kan man få lite extra tid upp till 15 min totalt, dock är det viktigt att förstå att parkeringsvillkor ska vara uppfyllda när man parkerar.

Varför tar det så lång tid att betala med kort?

Det kan bero på många saker, använder man ett chip kort ringer kortet upp banken. Så det kan vara mycket som göra att det dröjer, uppkoppling med nätet, uppkoppling med banken, maskinen eller kortet. Har man ett bensinkort utan chip som godtags i maskinen kan man använda det så brukar det vara snabbare eftersom det fungerar utan en uppkoppling.

Hur gör man när en maskin är trasig?

Man måste ringa in och felanmäla den, även om en maskin är trasig kan man få en kontrollavgift om man inte har felanmält. Detta eftersom maskinen måste åtgärdas så fort som möjligt och man ska inte utnyttja en parkering utan att erlägga avgift om det erfordras.

SMS-Parkering

Hur betalar man med SMS-Parkering?

Kopierat från SMS-Parkerings hemsida https://smspark.se/;

”För att parkera med SMS skickar du ett SMS med zonkod regnummer personnummer till nummer 0700-40 40 40. Zonkoden är ett nummer som står på våra dekaler och skyltar och som identifierar parkeringsplatsen. Direkt får du en SMS-bekräftelse på att en parkering har startats. Observera att din parkering är giltig först när du erhållit SMS-bekräftelsen. När du är klar skickar du ett nytt SMS med avsluta. Du får en SMS-bekräftelse som bl.a. innehåller hur mycket avgiften blev. För att du inte skall glömma bort en startad parkering skickar vi påminnelser per SMS med jämna mellanrum.”

Varför erbjuder ni bara SMS-Parkering och inga maskiner på denna parkering?

Det gör vi för att det är framför allt miljövänligare och billigare . Biljettautomater kan förvisso vara enklare använda, men de är dyra att installera och underhålla, dessutom är det inte miljövänliga då de drar ström hela tiden och kräver papper till biljetterna. SMS-Parkering är en modernare, miljövänligare och oftast billigare lösning även för parkörer.

Parkeringsskiva

Klockan är 11:35 vad ska jag ställa P-skivan på?

Ni kan ställa den på kl 12:00. Korrekt användning av en P-skiva är att ställa den på den närmaste följande hel eller halvtimmen framåt. Detta så att ni ska få ut all parkeringstid.

Om man ställer P-skiva tillbaka i det här fallet till 11:30 och det råder 1 tim parkering, får man ju bara stå i 55 minuter.

Notera att parkeringsskivor ska bara ställas på hela och halva timmar.

Vad gör man om inte har en P-skiva?

Det går bra att skriva ner sin ankomsttid på papper och lägga det i bilen

Fungerar min P-skiva på denna parkering?

– Alla p-skivor är lagligt giltiga på alla parkeringar om det uppfyller följande krav, att det går tydligt läsa av en ankomsttid och p-skivan får inte ändra ankomsttiden under pågående parkering.

Digital/automatiska P-skivor, är dom att rekommendera?

– Både ja och nej, är man väldigt glömskt och parkerar mycket kan den rädda dig några gånger. Men av vår erfarenhet är det ett stort antal av dessa som slutar fungera under pågående parkering, vilket tyvärr leder till att man får en kontrollavgift.

Parkeringstillstånd

Vad gör man om tappar bort sitt parkeringstillstånd?

-Man ska omgående ringa oss och förlustanmäla det till de som delat ut tillståndet. Detta eftersom tillståndet behöver spärras och se till att inte obehöriga använder det.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade / handikapp tillstånd

Det är fritt att ställa sig var som helst med ”handikapp tillstånd”

– Det stämmer inte, har man ett utfärdad parkeringstillstånd för rörelsehindrade så gäller lite andra regler på kommunal gatumark, alltså bara på kommunal mark. Det är aldrig så att man ska ställa sig var som helst, kommunerna bestämmer själva vad som gäller och det skiljer sig från kommun till kommun. På privat mark även kallad tomtmark så gäller inga andra regler om inte det är skyltat för det. Så ställer man sig på parkering där avgift erfordras måste avgiften erläggas.

Man får parkera x timmar längre om man har ”handikapp tillstånd”

– Detta stämmer inte, om inte det är skyltat med det eller att det finns en oskriven regel(undantag) markägaren har bestämt, vänligen läs svaret ovan då den svarar på att reglerna kan vara annorlunda på kommunal mark.

Man behöver inte betala på avgifts belagda parkeringar om man har ”handikapp tillstånd”

– Det stämmer inte. I många kommuner på kommunal mark kan det finnas undantag men dessa gäller inte någon annanstans, på privat mark gäller vad som står på skylten.